Hyfforddi

 Rydym yn gwneud pethau'n wahanol yng

Dysgwch Fwy

Gweithio

Beth bynnag rydych yn ei wneud, byddwn yn eich croesawu!

Dysgwch Fwy

Byw

 Paratowch i gael eich rhyfeddu, bob dydd!

Dysgwch Fwy

Yn newid bywyd, yn llunio gyrfa

Os ydych yn ymhyfrydu mewn her, ag angerdd i helpu pobl eraill, neu ag awydd dechrau o'r newydd yn rhywle newydd ac ysbrydoledig, yna mae gan y GIG yng Ngogledd Cymru y cynhwysion cywir.

P’un a ydych eisoes yn hyfforddi, wedi cymhwyso, neu hyd yn oed heb feddwl mor bell ymlaen eto, byddwch yn cael y cyfle i lunio dyfodol gofal iechyd mewn ardal drawiadol o'r byd.

A phan na fyddwch yn gweithio bydd yna ddigon i'w ddarganfod. Darganfyddwch barc cenedlaethol Eryri helaeth neu ein llwybr arfordirol syfrdanol, ewch y tu allan â’n llwybrau beicio mynydd pwrpasol, llinellau sip sy’n codi i'r entrychion a chyfleusterau chwaraeon rhagorol, neu mwynhewch olygfeydd a synau ein safleoedd treftadaeth Cymreig, gwyliau bwyd a chymunedau lleol.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yn symud mewn cyfeiriad cadarnhaol trwy gyfuniad o gynllunio strategol, buddsoddiad mewn seilwaith a chanolbwyntio ar y sianelau cyfathrebu rhwng yr holl staff ac adrannau. Bydd recriwtio, cadw a datblygu gweithlu amrywiol a thalentog yn cyflymu ein taith.

 

Dewch i adeiladu eich dyfodol wrth ein helpu i lunio ein dyfodol ni

 

Pam y GIG yng Ngogledd Cymru?

Yn gweithredu ar draws pob un o chwe sir Gogledd Cymru, rydym yn cynnig cyfleoedd i bawb greu gyrfa lwyddiannus sy’n addas i’w ffordd o fyw.

Dysgwch Fwy