Dathlu rhagoriaeth

Rydym yn datblygu synnwyr o falchder yn BIPBC. Does ond angen i chi ddarllen y cannoedd o lythyrau, cardiau diolch a negeseuon  yr ydym yn eu derbyn sy'n adlewyrchu'r gwasanaethau rhagorol yr ydym yn ei ddarparu a pha mor bwysig yw gofal a thosturi i'n cleifion. Mae hyn yn adlewyrchiad o'r holl waith caled a'r ymroddiad a ddangosir gan ein staff pob dydd.

Rydym yn cydnabod bod staff ar draws ein holl safleoedd a'r rhai sy'n gweithio yn y gymuned yn mynd gam ymhellach i gyflawni targedau perfformiad, ac ar yr un pryd yn darparu a chynnal gofal o ansawdd uchel gyda thosturi, urddas a pharch. Ers 2010, rydym wedi dathlu llwyddiant unigolion, timau a gwirfoddolwyr â’n gwobrau gyda’r nos blynyddol, sy'n cydnabod ac yn gwobrwyo ymarfer rhagorol, gwasanaeth hir ac arloesedd ar draws y Bwrdd Iechyd ac yn rhannu syniadau newydd o weithio. Bydd staff yn enwebu ac mae ar agor i bawb o bod galwedigaeth.

"Mae'n braf cael eich cydnabod, yn enwedig gan glaf. Mae'n swydd heriol ond gwerth chweil. Gallwch chi wneud gwahaniaeth, hyd yn oed os yw’n wahaniaeth bach yn unig. Os yw'n gwneud amser rhywun yn yr ysbyty ychydig yn well mae'n werth chweil."    
Ffion
Ymarferydd Nyrsio Datblygu ac Enillydd Gwobr 2016
"Mae bob amser yn braf cael cydnabyddiaeth. Mae’n gwneud cymaint o wahaniaeth gallu deffro bob bore ac edrych ymlaen at ddod i mewn i swydd gwirioneddol wych.”    
Peter
Rheolwr Arlwyo Cynorthwyol
“Cefais y cyfle i ddysgu’r iaith Gymraeg fel y gallwn ei ddefnyddio yn y gweithle a gwneud y 'cynnig gweithredol' o siarad yn newis iaith cleifion. Mae fy rheolwyr ac aelodau fy nhîm bod yn gefnogol iawn o hyn."   
Gareth
Technegydd Fferylliaeth
previous next
Back