Gweithio i'r Banc

A oes gennych ddiddordeb ymuno ag un o fyrddau iechyd mwyaf yn y DU gan weithio sifftiau hyblyg sy'n gweddu i'ch ansawdd bywyd - wel mae BIPBC yn cynnig hyblygrwydd i weithwyr banc yn un o'n 2 ysbyty Llym neu yn Ysbytai Cymuned o fewn harddwch cefn gwlad Gogledd Cymru.

Bydd y banc yn cynnig y gallu i chi ymgeisio trwy'r system recriwtio TRAC / NHS Jobs, cyfweliadau wedi'u teilwra i chi, hyfforddiant mewn maes penodol, eich cefnogi gydag ail-ddilysu. Y gallu i drefnu sifftiau trwy ein Ap Dyrannu Dyletswydd ME ar eich iphone gydag un clic.

Mae'r banc yn talu'n fisol a bydd y taliad yn eich cyfrif ar 24 o bob mis.

Os ydych chi ar hyn o bryd yn staff parhaol sydd yn dymuno cael profiad o weithio o fewn maes neu safle clinigol arall, cysylltwch â'r swyddfa banc un ai ym Mangor neu Wrecsam a bydd y tîm yn fwy na pharod i'ch helpu. Mae BIPBC yn cynnig cydraddoldeb cyflog hyd at fand 7, yn dibynnu ar y rôl.

Banc Nyrs

Rydym yn chwilio am Nyrsys Cofrestredig ar gyfer yr holl arbenigeddau a chynnig un ai gwaith llawn/rhan amser, dydd, nos neu sifftiau gwyll o hyd amrywiol yn ddibynnol ar bryd rydych ar gael.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa Banc y Gorllewin ar 01248 682530 / 01248 682802 neu swyddfa Banc y Dwyrain 01978 318441.

BCU Nurse Bank West BCU.NurseBankWest@wales.nhs.uk

BCU Nurse Bank East BCU.NurseBankEast@wales.nhs.uk

BCU Nurse Bank Central BCU.NurseBankCentral@wales.nhs.uk

 

Back