Straeon ein Staff

Mae gan bob un aelod o weithlu GIG Gogledd Cymru wahanol stori i'w hadrodd. P’un a ydynt wedi hyfforddi a byw yng Ngogledd Cymru ers cychwyn eu gyrfa, ynteu wedi symud yma o ran arall o'r DU neu dramor - mae gan bawb ohonynt un peth yn gyffredin. Maent wedi syrthio mewn cariad â’r rhan hon o'r byd ac wedi dewis ei wneud yn gartref iddynt.