Caio Jones
Ffeithiau cyflym

Fy enw I yw Caio. Mi roeddwn yn astudio cwrs Sgiliau Byw yn Annibynol yn Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau cyn ymuno ar Prosiect Chwilio.

Fy interniaeth cyntaf yn Ysbyty Gwynedd yw gweithio fel derbynnydd yn uned argyfwng a damweiniau. Rwyf yn gyfrifol am ateb y ffon a chymeryd negeseuon, delio gyda’r cyhoedd a dangos iddynt lle I fynd yn yr adran yn ogystal a ffotocopio a ffeilio dogfenau pwysig yr adran.

Roeddwn yn teinlo braidd yn nerfus pam y clywais bod angen I mi ddefnyddio’r ffon I ddelio gyda cleifion a aelodau staff ond ar ol ymarfer a gwybod beth I’w ddweud yn iawn rwyf yn teimlo’n hyderus ac yn edrych ymlaen ir ffon gannu yn awr.

Rwyn teimlo bod fy hunan hyder wedi cynnyddu a teimlwn fy mod wedi gwneud ffrindiau newydd yn yr adran ac ar Prosiect Chwilio.  

Back