Loris
Ffeithiau cyflym

O Rufain
Byw ym Mangor
Yn mwynhau ymweld â dinasoedd, mynd i'r sinema a thafarnau

O le rydych yn dod yn wreiddiol?

Rhufain

Ble ydych chi'n byw yn awr?

Y Rhyl

Beth wnaeth eich denu i'r ardal?

Tirweddau rhyfeddol, llawer o natur, y môr (oherwydd ein bod yn dod o ddinasoedd ger y môr yn yr Eidal), y cestyll o amgylch Cymru.

Beth fyddwch chi’n mwynhau ei wneud yn eich amser rhydd yng Ngogledd Cymru?

Ymweld â’r dinasoedd, mynd i'r gampfa, sinema a thafarnau! Cerdded ar y traeth, siopa a darganfod Eryri.

Beth ydych chi'n ei hoffi orau am weithio i’r Bwrdd Iechyd yma yng Ngogledd Cymru?

Mae'r staff yn gyfeillgar iawn. Mae’r ffordd o weithio yn wahanol iawn i'r un yn yr Eidal, ond rwy’n awyddus i wella fy sgiliau yma.

Beth y mae diwrnod gwaith nodweddiadol yn ei olygu?

Mae diwrnod fel Radiograffydd yn gyffrous oherwydd y gallwch wneud pethau gwahanol; o achosion cymhleth yn y theatr i fabanod mewn SCBU arbennig i fabanod a DacAB.

Pa ddatblygiad a chymorth ydych wedi’i dderbyn?

Mwy na thri mis o hyfforddiant da; wythnos hyfforddiant cynefino; datblygiad trwy e-ddysgu; a help cydweithwyr bob dydd yn yr adran.

Beth yw'r tri phrif beth sy’n gwneud eich swydd mor arbennig?

Proffesiynoldeb, brwdfrydedd staff a gwaith tîm.

Back