Erin Fychan Roberts
Ffeithiau cyflym

Fy enw i yw Erin Fychan Roberts a rydw i’n Prentis Gymhorthydd Gweinyddol Canolfan Iechyd yn y Ganolfan Goffa Ffestiniog ym Mlaenau Ffestiniog. Mi wnes i ddod ar draws y swydd yma drwy Facebook tra roeddwn yn astudio busnes yn Coleg Menai, a mi wnes i rhoi cais i mewn am y swydd.

Pwrpas yr prentisiaeth ydi datblygu sgiliau darparu gwasanaeth gweinyddol o ansawdd uchel i’r canolfan iechyd. Fel rhan o’r brentisiaeth, rydw i’n trefnu apwyntiadau i’r cleifion, gyrru llythyrau allan i’r cleifion yn cynnwys llythyrau rhoi gorau i ysmygu a clinigau gwahanol. Rydw i hefyd yn delio gyda cleifion dros y ffôn ac o wyneb i wyneb gan fod yn gwrtais ac yn glên. Rhan fwyaf o’r amser pan rydw i’n delio gyda cleifion, mae rhaid i mi ddefnyddio’r cyfrwng EMIS. Mae’n bosib trefnu apwyntiadau, creu presgripsiynau, cofrestru cleifion newydd, diweddaru manylion claf (e.e. newid cyfeiriad), derbyn a chofnodi ymholiadau cartref i cleifion, ffeilio adroddiadau meddygol a clinigol drwy’r system electronig ac yn olaf, rhoi canlyniadau profion gwaed/dŵr/INR allan i’r cleifion.

Rydw i’n mwynhau fy amser yma’n gweithio i’r bwrdd iechyd a credaf rydw i’n lwcus iawn i gael y cyfle yma i ddatblygu fy sgiliau gweinyddol a proffesiynol. Mae’r swydd yn siwtio fi’n dda oherwydd mae gofal iechyd yn un o fy niddordebau i, ac hefyd mae’n lleol i mi.

Back