Joanne Hogarth
Ffeithiau cyflym

Pan ofynnodd Joanne i Cymunedau'n Gyntaf Môn am gefnogaeth i ddychwelyd i gyflogaeth, roedd wedi bod allan o waith am 19 o flynyddoedd wedi iddi fod yn ofalwr llawn amser i'w mab anabl. Rŵan bod ei mab wedi setlo yn y coleg, roedd yn teimlo'n barod i ddechrau'r broses o ail gychwyn ei gyrfa.

Roedd gan Joanne gefndir gweinyddol, ond ar ôl bod allan o waith am bron i ugain mlynedd roedd yn teimlo ei bod angen gwella ei sgiliau. Cofrestrwyd Joanne ar Gamau i lwyddiant: Cwrs Gweinyddiaeth, ble enillodd brofiad ymarferol yn nerbynfa ein Academi a chwblhau cyfres o gymwysterau cyffredinol a chymwysterau sy'n benodol i'r sector, gan gynnwys unedau Agored Cymru mewn Gwasanaeth Gweinyddol a Chwsmer.

Roedd gan Joanne ddiddordeb yn rhaglen Esgyn GIG, Cymunedau'n Gyntaf Môn, ac rydym yn falch o allu cynnig llwybr gweinyddol am y tro cyntaf. Cawsom wybod yn gynnar yn y broses gan ein cysylltiadau GIG bod swydd gweinyddwr gwag o fewn ein hadran hyfforddiant yn Ysbyty Bryn y Neuadd. Cefnogodd mentor Joanne iddi ymgeisio am y rôl hon, a chafodd gynnig cyfweliad dan gynllun gwarant cyfweld Esgyn/GIG.

Fe ragorodd Joanne yn ei chyfweliad, cafodd gynnig y swydd ac mae bellach wedi setlo i fywyd gwaith fel aelod o staff GIG. Rydym yn hynod falch ohoni ac yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth ein cydweithwyr yn Bwrdd Iechyd PBC.

Back