Sarah-Jayne Mawdsley
Ffeithiau cyflym

Fy enw i yw Sarah-Jayne Mawdsley ac rwy'n 18 mlwydd oed. Cyn i mi ddechrau Project SEARCH, roeddwn yn fyfyriwr yng Ngholeg Llangefni am 2 flynedd. Pan gychwynnais ar y prosiect roeddwn ychydig yn nerfus nes i mi setlo yn fy lleoliad.

Mae fy lleoliad gwaith cyntaf yn y fferyllfa ac rydw i wrth fy modd yno. Dw’i wedi gwella fy sgiliau technoleg gwybodaeth, sgiliau cyfathrebu a sgiliau gwrando. Mae datblygu’r sgiliau yma wedi bod yn bwysig iawn ac am fod yn werthfawr ar gyfer y dyfodol, yn enwedig pan fyddaf yn cychwyn fy ail leoliad. Rwy’n berson dibynadwy, amyneddgar a chyfeillgar. Yr hyn rwyf wedi'i fwynhau fwyaf yn fy lleoliad yw mynd i'r wardiau i lenwi’r robotiaid gyda meddyginiaethau. Rydw i wedi mwynhau'r lleoliad gwaith a fy ngobaith yw cael gwaith llawn-amser erbyn diwedd y flwyddyn.

Diolch am wrando ar fy stori.

 

Back