Cyfleoedd Hyfforddi a Ariennir

Mae gan Brifysgol Bangor y lleoedd canlynol a ariennir gan y GIG yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd a'r Ysgol Gwyddorau Meddygol. Yn ogystal â'r prif gampws ym Mangor, mae rhai rhaglenni Gwyddorau Gofal Iechyd ar gael ar gampws Wrecsam Bangor ac mae rhai rhaglenni yn cynnig pwyntiau mynediad ym mis Medi a mis Ebrill pob blwyddyn.

 

Mae'r Gwasanaeth Grantiau Myfyrwyr yn gweithredu Cynllun Bwrsariaethau GIG Cymru, sy’n darparu cyllid ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd ar gyrsiau a gyllidir gan y GIG yng Nghymru. Mae'r arian hwn yn cynnwys ffioedd a chyfraniad at gostau byw ac mae ar gael i bob ymgeisydd cartref/UE felly os ydych yn ystyried gyrfa broffesiynol ym maes gofal iechyd, cewch wybod mwy am y gefnogaeth fydd ar gael i chi yn ystod eich hyfforddiant yma: www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk/home

 

Cyrsiau a ariennir yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

Cymwysterau mynediad i nyrsys, bydwragedd a radiograffwyr yw'r rhaglenni hyn a ariennir gan y GIG ac mae'r lleoliadau ar draws rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

The taught elements of these courses are delivered at the Bangor and Wrexham campuses:

  • Nyrsio Oedolion BN (Anrh)  (3 blynedd) Ar gael ym mis Medi ac ym mis Ebrill ar y ddau gampws
  • Nyrsio Iechyd Meddwl BN (Anrh)  (3 blynedd) Ar gael yn Wrecsam ym mis Ebrill ac ym Mangor ym mis Medi
  • Bydwreigiaeth BM (Anrh) (3 blynedd) Ar gael ym mis Medi
  • Nyrsio Anableddau Dysgu BN (Anrh)  (3 blynedd) Ar gael yn Wrecsam ym mis Medi ac ym Mangor ym mis Ebrill

The taught elements of these courses are only delivered at the Wrexham campus:

  • Nyrsio Plant BN (Anrh)  (3 blynedd) Ar gael ym mis Medi
  • Radiograffeg Ddiagnostig BSc (Anrhydedd) (3 blynedd) Ar gael ym mis Medi

The taught elements of this postgraduate course are only delivered at the Bangor campus:

  • Nyrsio Oedolion PG Dip (Llwybr cyflym 2 flynedd i raddedigion diweddar ym maes gwyddorau bywyd). Ar gael ym mis Ebrill a mis Medi

 

 

Cyrsiau a ariennir yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol

 

  • Astudiaethau Cynorthwyydd Meddygon PgDip (2 flynedd) Ar gael ym mis Medi

Genomeg a Meddyginiaeth Fanwl  MSc (Blwyddyn) Ar gael ym mis Medi

Back