Gweithiwch ym maes gofal iechyd a’i fwynhau!

Rydym yn mynd ati i recriwtio pobl o bob oed, cefndir a lefelau profiad, gan gynnwys pobl sydd wedi gweithio mewn sectorau eraill.

Gall bawb achub bywydau!

P’un a ydych wedi gweithio yn y GIG gydol eich oes, ynteu’n dechrau ar y llwybr i weithio mewn iechyd yn unig, gall y GIG yng ngogledd Cymru gynnig gyrfa gwerth chweil i chi.

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar draws amrywiaeth eang o broffesiynau.

Gweithio yn y lle rydych eisiau byw!

Mae BIPBC yn darparu amrywiaeth llawn o wasanaethau cychwynnol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbyty llym ar draws tri ysbyty dosbarth, 22 ysbyty cymuned a rhwydwaith o dros 90 o ganolfannau iechyd, clinigau, canolfannau tîm iechyd cymuned ac unedau iechyd meddwl. Rydym hefyd yn cydlynu gwaith 113 o feyddygfeydd a gwasanaethau’r GIG sy’n cael eu darparu gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr ar draws y rhanbarth.

Gweler ein map rhyngweithiol i weld pa mor bell y mae ein rhwydwaith gofal iechyd yng ngogledd Cymru yn ymestyn. 

Arbedion gwych

Gwnewch i'ch arian fynd ymhellach. Mae gweithio i’r GIG yn rhoi'r mynediad i chi at fyd o arbedion gwych ar draws brandiau enwog o fyd manwerthwyr, siopau teithio, ffonau symudol a darparwyr yswiriant. Rydym hyd yn oed yn cynnig gostyngiadau i’n staff sydd wedi ymddeol, Aelodau Ymddiriedolaeth Sylfaen, gwirfoddolwyr, elusennau sy'n gysylltiedig â’r GIG, gofalwyr a'ch ffrindiau a'ch teulu. 

 

 

Andrew
Pennaeth Nyrsio
"Mae Meddygaeth Teulu mewn cymuned gefnogol wledig yn foddhaus a gwerthfawr iawn. Mae yna hanes o berthynas dda rhwng y Bwrdd Iechyd a gofal sylfaenol, sy'n parhau i ddatblygu'n gadarnhaol."    
Stephen
Meddyg Teulu a Chyfarwyddwr Meddygol Ardal BIPBC Gorllewin
previous next
Back