Ysbyty Gwynedd yw'r ysbyty llym cyntaf yng Nghymru i dderbyn statws 'Deall Dementia'

Mae'r ysbyty wedi'i gydnabod gan Gymdeithas Clefyd Alzheimer fel rhan o'i waith i gydnabod sefydliadau ac unigolion sy'n codi ymwybyddiaeth o ddementia.

 
Mae dros 300 aelod o staff bellach yn 'Gyfeillion Dementia' yn Ysbyty Gwynedd, sef yr ail ysbyty llym yn y DU i dderbyn y gydnabyddiaeth hon gan Gymdeithas Clefyd Alzheimer.
 
Daeth y tîm dementia yn wirfoddolwyr i Gymdeithas Clefyd Alzheimer yn 2015 ac ers hynny, maent wedi cynnal ystod o weithgareddau a sesiynau hyfforddi 'cyfeillion dementia' er mwyn helpu staff i ddeall mwy am ddementia a sut mae'n effeithio ar gleifion a'u teuluoedd.
 
Dywedodd Delyth Thomas, Arbenigwr Nyrsio Clinigol Dementia Llym: “Mae bod yn gyfaill dementia yn gwella ein dealltwriaeth am ddementia.
 
“Mae hefyd yn parhau i'n helpu i ysbrydoli eraill i ddod yn gyfeillion ac eiriolwyr dementia er mwyn cymryd camau i gefnogi pobl y mae dementia'n effeithio arnynt ac yn ogystal â hynny, mae hefyd yn helpu i leihau'r ofn a'r stigma sy'n gysylltiedig â'r clefyd."
 
Dywedodd Eleri Wyn Evans, Pennaeth Dros Dro Nyrsio yn Ysbyty Gwynedd fod y tîm yn hynod falch o'r hyn maent wedi'i gyflawni.
 
Dywedodd: “Mae ennill statws yr ysbyty llym cyntaf yng Nghymru, a'r ail yn y DU, yn gamp enfawr ac mae'n fodd o adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad y staff yn yr ysbyty, yn benodol, y gwaith caled y mae Delyth wedi'i wneud dros y blynyddoedd.
 
“Mae ein holl waith o flynyddoedd blaenorol wedi dwyn ffrwyth erbyn hyn ac mae'n amser i ni ddathlu ein llwyddiant. Mae dal llawer o waith o'n blaenau ac rydym yn annog yr holl staff ar draws y bwrdd iechyd i ddod yn gyfeillion dementia."
 
Dywedodd Martin Jones, Cyfarwyddwr Ysbyty Gwynedd ei fod wrth ei fodd bod yr ysbyty a'i staff yn ymateb i anghenion y gymuned y mae'n ei gwasanaethu.
 
Dywedodd: “Mae'r wobr hon yn benllanw ymdrechion llawer o unigolion, ond yn yr un modd â llawer o fentrau, mae'n rhaid bod rhywun yno i fod yn gatalydd newid.
 
“Dylid llongyfarch Delyth ac Eleri, ynghyd â chydweithwyr, yn briodol am y gwaith maen nhw wedi'i wneud i sicrhau bod cleifion, eu gofalwyr a'r teulu ehangach yn cael cymorth priodol a dealltwriaeth drugarol pan fyddan nhw'n manteisio ar wasanaethau yn yr ysbyty.
 
"Mae bod yr ysbyty cyntaf yng Nghymru i dderbyn y gydnabyddiaeth hon, a dim ond yr ail yn y DU, yn dangos sut mae staff yn ymdrechu i aros ar flaen y gad o ran arfer gorau."
 
Ychwanegodd Dr Karen Mottart, Cyfarwyddwr Ysbyty Gwynedd:  “Mae hon yn gamp wych i Ysbyty Gwynedd.
 
“Mae Delyth wedi bod yn ddi-ildio o ran ei chymhelliant i godi ymwybyddiaeth ar draws yr ysbyty ac mae'n esiampl anhygoel i bob un ohonom ni."
 
Bydd Cymdeithas Clefyd Alzheimer yn cyflwyno eu gwobr i'r tîm ym mis Ionawr.
 
Mae Jo Lane, Cydlynydd Cymunedau sy'n Deall Dementia, Cymdeithas Clefyd Alzheimer, wedi llongyfarch y tîm.
 
Dywedodd: “Rydw i'n gweithio gyda Delyth, Eleri a'r staff yn Ysbyty Gwynedd ers dros 18 mis ac o'r diwrnod cyntaf un, mae eu hymrwymiad a'u cymhelliant o ran cynorthwyo pobl sy'n byw gyda dementia yn yr ysbyty wedi bod yn ysbrydoliaeth.
 
“Maen nhw'n llwyr haeddu cydnabyddiaeth am weithio i ddeall dementia ac rydw i'n edrych ymlaen at barhau i'w cynorthwyo yn ystod eu siwrnai."