Codi 'hwyl' wrth godi arian

Mae ein helusen GIG, Awyr Las, yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion a'u teuluoedd ar draws Gogledd Cymru. Ers 2010, diolch i gefnogaeth anhygoel pobl ledled y rhanbarth, mae'r elusen wedi gallu gwario mwy na £20 miliwn i wella ac ategu gwasanaethau gofal iechyd ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae hyn yn cynnwys mwy na £5 miliwn i ariannu’r offer meddygol diweddaraf o’r radd flaenaf, £3 miliwn ar gyfer ailwampio wardiau a gwella cyfleusterau, a mwy na £3 miliwn ar gyfer hyfforddiant staff ychwanegol, gan alluogi ein staff i ddarparu'r gofal gorau posibl, rhywbeth y mae pobl Gogledd Cymru yn ei haeddu. 

Mae digwyddiadau codi arian Awyr Las fel cystadlaethau 'Mae gan Betsi Dalent' blynyddol, rasys gwely rhwng wardiau ac adrannau, a reidiau beic Cylch Beicio’r elusen, yn rhoi cyfle gwych i staff Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ddod at ei gilydd a chymdeithasu y tu allan i'r gwaith hefyd.

Dysgwch fwy am yr elusen ynwww.awyrlas.org.uk neu ar www.facebook.com/awyrlascharity.

Back