Meithrin newid

Does dim gwadu bod diwylliant bob amser yn ganolog i effeithiolrwydd Bwrdd Iechyd.  Wrth i'r heriau sy'n wynebu'r Bwrdd Iechyd ddod yn fwy amlwg, rydym yn bencampwyr ar newid i wneud y gwahaniaeth wrth wella’r gofal a ddarparwn i'n cleifion. Diwylliant yw’r map llwybr i sicrhau dyfodol cynaliadwy, ac rydym ar ein ffordd at allu dweud â hyder bod BIPBC yn sefydliad sy’n canolbwyntio ar y claf ac wedi seilio ar ansawdd.

Ceir llawer o enghreifftiau o ddarpariaeth gofal gwych ledled BIPBC y gellir siarad amdanynt o ddydd i ddydd.

Nid yw'r ymdrechion hyn yn llugoer na’n braf eu cael; maent yn rhan annatod o Fwrdd Iechyd iach a llwyddiannus. Maent yn arwydd o ansawdd ein staff - eu hymroddiad ac ymrwymiad parhaus, eu hagwedd gadarnhaol a’u harweinyddiaeth ragorol.

Back