Llunio dyfodol gofal iechyd

Ei unigolion sy'n gwneud unrhyw sefydliad yn wych, ac nid ydym yn wahanol.

Bydd cynyddu sgiliau ein holl staff, o israddedigion trwodd i weithwyr meddygol proffesiynol cymwysedig yn helpu i sicrhau bod BIPBC yn cadw ei bobl, yn ogystal â harneisio arloesi i wthio gofal iechyd ymlaen. Bydd rhoi cleifion yn gyntaf yn parhau i fod ar frig ein rhestr blaenoriaeth, a thrwy gadw'r sianeli cyfathrebu yn agored a gonest rhwng y Bwrdd, y staff a'r cyhoedd, gallwn barhau i adeiladu ymddiriedaeth ac aros yn driw i'r GIG.

Mae ein holl staff yn cael y cyfle i ddweud eu dweud a chymryd rhan yn y gwaith o lunio datblygiad strategaeth, gweledigaeth a gwerthoedd y Bwrdd Iechyd yn y dyfodol trwy osod nodau a mapio trawsnewid. Mae gweithio â’n gilydd yn golygu y gallwn oresgyn rhwystrau a heriau a mabwysiadu dull o weithredu 'gallu gwneud' wrth ymwneud â darparu gofal rhagorol a gwella iechyd.

Back