Partneriaid

Prifysgol Bangor
Prifysgol Bangor

Gydag enw rhagorol am addysgu, hyfforddiant ac ymchwil ym maes iechyd a meddygaeth, mae Prifysgol Bangor yn cynnig graddau israddedig ac ôl-radd a ariennir gan y GIG gyda lleoliadau gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd a'r Ysgol Gwyddorau Meddygol. Mae'r ddwy ysgol yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau Meistr llawn-amser a rhan-amser, cyrsiau byr datblygiad proffesiynol parhaus i weithwyr ym maes meddygaeth, gofal iechyd a phroffesiynau cysylltiedig yn ogystal ag ymchwil meddygol arloesol


 

Prifysgol Glyndŵr
Prifysgol Glyndŵr

Mae cyrsiau gofal iechyd wedi'u datblygu ym Mhrifysgol Glyndŵr yn dilyn ymgynghoriad agos â BIPBC mewn ymateb i'r angen am weithwyr proffesiynol gofal iechyd i arwain a dylanwadu ar arfer clinigol ar sail egwyddorion arwain cadarn.

Deoniaeth Cymru
Deoniaeth Cymru

 Mae Deoniaeth Cymru'n darparu addysg ôl-raddedig arloesol meddygol a deintyddol ar gyfer Cymru. Mae'n darparu mynediad at gyfleusterau o ansawdd a chefnogaeth addysgol fel ein bod yn gallu cyflawni eich dyheadau gyrfol.

Dyma Meddygol
Dyma Meddygol

Pan rydych chi'n dewis Cymru ar gyfer eich gyrfa feddygol rydych chi'n dewis cyfleusterau ardderchog, gwasanaeth iechyd arloesol, amgylchedd cefnogol a chynlluniau hyfforddi sydd wedi'u trefnu'n dda. Rydych chi'n dewis gwlad amrywiol fydd yn cynnig ffordd wych o fyw wrth i chi gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa feddygol.

Back