Galwedigaethau

Meddygol a Deintyddol
Meddygol a Deintyddol

Ydych chi’n feddyg ysbyty, meddyg teulu, meddyg ymgynghorol, llawfeddyg neu weithiwr deintyddol proffesiynol sydd eisiau adleoli. Mae’r GIG yng Ngogledd Cymru yn cynnig manteision unigryw ni fyddwch yn dod o hyd iddynt mewn unrhyw Ymddiriedolaeth arall.

Bydwreigiaeth a Nyrsio
Bydwreigiaeth a Nyrsio

Ydych chi’n ofalgar, tosturiol ac yn meddu ar ymrwymiad i helpu pobl? Gadewch i’r golygfeydd anhygoel godi eich hwyliau ar ôl sifft hir.

Arlwyo, Domestig a Phorthora
Arlwyo, Domestig a Phorthora

Rhowch angerdd tuag at fwyd, pobl a glendid ar waith yn y GIG yng Ngogledd Cymru, a chewch y cymorth gyrfa rydych bob amser wedi’i eisiau.

Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Beth bynnag bo’ch galwedigaeth dewch i wneud gwahaniaeth mawr i ofal cleifion ym Mwrdd Iechyd mwyaf Cymru ar adeg o newid sylweddol.

Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno â'r Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu. Gyda thîm arwain newydd yn ei le, rydym yn buddsoddi yn ein gwasanaethau i drawsnewid y ffordd y cânt eu cyflwyno.

Uwch Dîm
Uwch Dîm

Ydych chi’n ofalgar, tosturiol ac yn meddu ar ymrwymiad i helpu pobl? Gadewch i’r golygfeydd anhygoel godi eich hwyliau ar ôl sifft hir.

Gwasanaethau Cefnogi
Gwasanaethau Cefnogi

Ar gyfer y rhai sy'n edrych i weithio â chleifion a staff, gallwn gynnig rôl cefnogi perffaith mewn amgylchedd cynnes a chyfeillgar.

Prentisiaethau
Prentisiaethau

Gan weithio gyda’n partneriaid addysg lleol, rydym yn darparu rhaglenni dysgu a datblygu a gydnabyddir yn genedlaethol. Gadewch i’r GIG yng Ngogledd Cymru roi hwb i’ch gyrfa.

Gwasanaethau Gweinyddu
Gwasanaethau Gweinyddu

Wrth eich bodd yn gweithio â phobl, yn angerddol a threfnus? Yna dewch i gefnogi ein tîm ymrwymedig o weithwyr proffesiynol a helpu i rannu’r baich!

Gwirfoddoli
Gwirfoddoli

P’un a ydych eisiau ennill profiad ar gyfer gyrfa mewn gofal iechyd yn y dyfodol, ynteu eisiau rhoi rhywbeth yn ôl yn syml - dewch i weithio ochr wrth ochr â’n staff ffantastig. Rydym yn addo y byddwch yn mwynhau pob eiliad.

Rolau Cynorthwyol
Rolau Cynorthwyol

Yn ddelfrydol i’r rheiny sy’n dilyn dull ‘ymarferol’ o weithredu. Gan weithio o dan gyfarwyddyd proffesiynol, dewch i gael y cyfle i ddylanwadu’n uniongyrchol ar y gofal ardderchog i gleifion sy’n digwydd yng Ngogledd Cymru.

Gwasanaethau Gwyddor Iechyd
Gwasanaethau Gwyddor Iechyd

Mae datblygiadau cyflym mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn golygu dyma un o’r meysydd mwyaf cyffrous, heriol a gwerth chweil o’r GIG yng Ngogledd Cymru bellach, ac mae’n cynnig nifer fawr o lwybrau hyfforddiant gyrfa.

Hyfforddiant Meddygon Teulu a Meddyg
Hyfforddiant Meddygon Teulu a Meddyg

Mae Rhaglen Datblygu Meddygon Teulu Eithriadol Gogledd Cymru yn gynllun a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mewn partneriaeth â meddygon teulu a sefydliadau academaidd lleol.

Back