Mae arloesi yn ein gwaed

Mae BIPBC yn gartref i rywfaint o’r ymarfer arloesol ac ymchwil gofal iechyd mwyaf datblygedig yn y DU. Fel Bwrdd Iechyd sydd eisoes yn ymchwilio'n weithredol, mae ein angerdd i wella ac arloesi'n golygu ein bod yn gweithio ar y cyd â chleifion, sefydliadau partner a busnesau i wthio ffiniau gofal iechyd, diwydiant, technoleg ac addysg.

Mae ein cysylltiadau cryf â Phrifysgolion Bangor a Glyndŵr yn hwyluso cydweithrediad parhaus a harneisio cryfder ac arbenigedd academaidd. Ochr yn ochr ag Ysgol Glinigol Gogledd Cymru a’n rhaglenni addysg deinamig sy'n denu myfyrwyr a staff o'r radd flaenaf, mae BIPBC yn chwarae rôl bwysig wrth helpu i greu dyfodol gofal iechyd. Bydd byw, hyfforddi a gweithio yng Ngogledd Cymru dros y 10 mlynedd nesaf yn golygu bod yn rhan fyd yfory.

Mae ymchwil yn ffurfio rhan bwysig o strategaeth Bwrdd Iechyd ac yn cael ei hyrwyddo i'r holl staff drwy newyddlen fisol. Mae Ceri, masgot yr Adran Ymchwil a Datblygu (creu, archwilio, ymchwil, arloesi) yn aml yn ymddangos yn ein newyddlenni ac yn dod gyda ni i ddiwrnodau codi ymwybyddiaeth mewn ysbytai amrywiol ar draws y Bwrdd Iechyd

Back