Swyddi strategol ac arweinyddiaeth

Byddwch yn gyfrifol am gynllunio newid a'i weithredu mewn rôl Uwch Dîm.

Yn meddu ar drosolwg gweithredol ar wasanaeth penodol yn BIPBC, yn sicr bydd eich rôl yn cynnwys:

  • arwain pobl
  • rheoli adnoddau a chyllidebau
  • gweithio gyda chydweithwyr clinigol a thimau traws-swyddogaeth i wella’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu
  • ymgynghori â chleifion a’r cyhoedd
  • canolbwyntio ar sut y gellir moderneiddio BIPBC i fodloni anghenion cleifion.

Gallai’ch rôl amrywio o fod yn gyfrifol am uwch adran gwasanaeth cyfan o staff a chyllideb o nifer o filiynau o bunnoedd mewn ymddiriedolaeth ysbyty i reoli gofal cychwynnol neu wasanaethau iechyd meddwl dros ardal ehangach yng Ngogledd Cymru.

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Back