Teithiwch i'r gwaith mewn munudau

Mae tri phrif ysbyty BIPBC wedi’u lleoli ar draws Gogledd Cymru gydag oddeutu 40 milltir rhwng pob un ac ychydig oddi ar yr A55, y brif draffordd ar gyfer gogledd Cymru, yn cysylltu’r M53 i borthladd Caergybi ar Ynys Môn. Gallwch ffarwelio â thraffig cymudo trwm canol y ddinas, a mwynhau taith cymudo syfrdanol ar hyd yr arfordir a chefn gwlad Gogledd Cymru a fydd yn cymryd munudau (yn hytrach nag oriau), ac yn rhoi mwy o amser i chi wneud y pethau rydych wrth eich bodd â hwy. Dewch o hyd i ganolfan iechyd yng nghalon lle’r hoffech fyw gan ddefnyddio ein map rhyngweithiol isod.

Y gorau o ddau fyd

Efallai bod Gogledd Cymru yn ymddangos yn anghysbell ond mae gan Ogledd Cymru gysylltiadau ardderchog. Mae'n cynnig cysylltiadau rhagorol i deithwyr i Barc Cenedlaethol Eryri ar un ochr, i ddinasoedd Gogledd Orllewin Lloegr ar yr ochr arall, ni fyddwch byth ymhell o’r bwrlwm pan (ac os!) y bydd ei angen arnoch. Mae Caer a Lerpwl llai nag awr i ffwrdd mewn car, a gellir cyrraedd Manceinion a Birmingham o dan ddwy awr. Hefyd gallwch hedfan yn uniongyrchol o Ynys Môn i Gaerdydd mewn awr yn unig.

 

Map Rhwydwaith Gofal Iechyd BIPBC

Edrychwch yn fwy manwl ar ein map rhyngweithiol a gwelwch leoliad ein gwasanaethau cychwynnol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbyty ar draws y tri ysbyty dosbarth. (Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Gwyned), 22 ysbyty cymuned a dros 90 canolfan iechyd, lleoliadau tîm iechyd cymuned ac unedau iechyd meddwl.

Mae BIPBC hefyd yn cydlynu gwaith 113 o feddygfeydd a'r gwasanaethau GIG sy'n cael eu darparu gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr ar draws yr ardal.

Back