Rhowch rodd o amser...

Oes gennych chi natur gyfeillgar, parodrwydd i helpu eraill, a sgiliau cyfathrebu da? Yna,mae gennych yr  hyn sydd ei angen i ddod yn wirfoddolwr BIPBC.

Pwy all wirfoddoli?

Croesawir ceisiadau gan unrhyw un sydd dros 17 mlwydd oed sydd gyda ychydig o oriau sbâr pob wythnos. Darparir hyfforddiant a chefnogaeth parhaus.  
 

Dod yn Robiniaid Ward Gwirfoddol

Drwy ddod yn  Robinaid ward byddwch chi'n dod yn rhan o dîm sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl bob dydd. Mae'n gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd neu rhoi sgiliau cyfredol i ddefnydd da. Mae rolau nodweddiadol Robiniaid Ward yn cynnwys y gweithgareddau canlynol:
 
 
 • Treulio amser mewn sgwrs gyffredinol
 • Paratoi diodydd poeth / oer
 • Gwirio jwgiau dŵr
 • Darparu gwasanaeth darllen / ysgrifennu ble bo'n briodol
 • Mynd i nol neges o siopau'r ysbyty
 • Cynorthwyo gyda cynllun benthyca DVD i gleifion
 • Cynorthwyo cleifion a'u teuluoedd ar ward mamolaeth a ward y plant
 • Tawelu meddwl cleifion yn yr Adran Achosion Brys a'u cynorthwyo
 • Cyfarfod a chyfarch cleifion mewn clinigau
 • Treulio amser gyda ymwelwyr dydd, gwneud cwis, gweithgareddau crefft, gemau geiriau a sgwrsio
 • Darparu presenoldeb sy'n tawelu meddwl, dal dwylo yn ein theatr llygaid wrth i gleifion gael triniaeth dan anaesthetig lleol

...a chynyddu eich cyflogadwyedd.

Mae gwirfoddoli'ch gwasanaethau i helpu eraill nid yn unig yn foddhad mawr, gall hefyd ddysgu sgiliau i chi sy'n amhrisiadwy i ddarpar gyflogwyr. Ar adeg pan fydd ymadawyr y brifysgol yn wynebu'r farchnad swyddi anoddaf ers dros ddegawd, mae graddedigion angen mwy na'u gradd academaidd i sefyll allan.

Gall gwirfoddoli o fewn BIPBC eich helpu i ennill profiad mewn maes arbennig o ddiddordeb pe byddech chi'n ceisio dilyn gyrfa mewn gofal iechyd.

 

Back