Wrth lunio gyrfa lwyddiannus, mae dod o hyd i foddhad y tu allan i’r gwaith yn hanfodol i roi’r egni a’r cymhelliant sydd ei angen arnoch i gyflawni eich dyheadau. Gyda bendith ymdeimlad priodol o gymuned, tai fforddiadwy, cwmpasoedd syfrdanol a’r posibilrwydd o ymlacio ac antur di-ddiwedd, mae Gogledd Cymru yn addo’r cyfle i chi ddewis y ffordd o fyw rydych ei eisiau.

Wynebau cyfeillgar ymhobman

Mae Cymru yn lle gwych i ymgartrefu, p’un a byddwch yn dod â’ch teulu ynteu’n dod ar eich pen eich hun. Byddai cynhesrwydd y Gymraeg, natur gyfeillgar, groesawgar pobl sydd eisoes yn byw yn y rhan hon o’r byd yn gwneud newid calonogol o fwrlwm dinas brysur.

Teimlo boddhad

Gallai dod o hyd i fwy o amser rhydd fod ar eich rhestr o flaenoriaethau ar gyfer adleoli. Ble fyddai’n well i lenwi eich amser rhydd ag amrywiaeth eang o weithgareddau na Gogledd Cymru. Beth bynnag bo’ch diddordebau, mae gogledd Cymru’n cynnig popeth sydd ei angen arnoch i gynyddu eich creadigrwydd, egni, brwdfrydedd ac ymdeimlad o foddhad mewn bywyd. 

 

Back